Produkt cechuje brak spiekalności oraz niska cena przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych. Groszek przed spakowaniem przechowywany jest pod zadaszeniem co daje 100 % pewność, że towar jest suchy. Polecany do kotłów z podajnikiem ślimakowym, tłokowym oraz kuchni węglowych

Parametry węgla Groszek Standard 25 :
• Wartość opałowa: 25-22 MJ/kg
• Zawartość siarki: do 0,4%
• Parametr popiołu: od 5% do 10%
• Pakowanie na palecie: Worki 40szt. x 25 kg
• Wilgotność: od 2% do 12%
• Granulacja: 5-25 mm
• RI (podatność na spiekanie): 0-2

Informacje dodatkowe

Akcyza

Gospodarstwo domowe – cel opałowy, Jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), Jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Organ administracji publicznej, Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), Podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650), Podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), W pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie, Żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650)