EKOGROSZEK SKARBEK BOBREK

795 409 030,00 

Ekogroszek SKARBEK BOBREK
uziarnienie 25 – 5 mm
wartość opałowa28000 – 29500 (kJ/kg)
popiół 4 – 7%
siarka- 0,41 – 0,60%
wilgoć- 6 – 8%

cena 1040zł

Ekogroszek pakowany w worki polipropylenowe 25kg

Ekogroszek eko groszek Kielce Piekoszów Chęciny Małogoszcz Łopuszno Zagnańsk Miedziana Góra Morawica Tokarnia Daleszyce Masłów Mniów Wólka Kłucka

Ekogroszek SKARBEK BOBREK
uziarnienie- 25 - 5 mm
wartość opałowa- 28000 - 29500 (kJ/kg)
popiół- 4 - 7%
siarka- 0,41 - 0,60%
wilgoć- 6 - 8%

Ekogroszek pakowany w worki polipropylenowe 25kg

Informacje dodatkowe

Akcyza

Brak zwolnienia z akcyzy, Gospodarstwo domowe – cel opałowy, Jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), Jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Organ administracji publicznej, Organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), Podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650), Podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), W pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie, Żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650)

Rodzaj klienta

Firma, Osoba fizyczna