Regulamin

  Regulamin sklepu.
RODO
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016(Dz.Urz.UE 119 z04.05.2015r. ) informuję że :
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Katarzyna Dudzic Micigózd ul. Południowa 14, 26-065 Piekoszów
2. kontakt z administratorem biuro@ekogroszki.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy -na podstawie Art.6 ust 1 III b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podst.przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora .
6 . posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania .
7. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak że odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Adres
__

Południowa 14,
26-065 Micigózd

Kontakt
__

795-409-030
biuro@ekogroszki.com

Godziny Otwarcia
__

Pon-Pt: 8.00-17.00
Sobota: 8.00-13.00

Informacje
__

Regulamin
Moje konto